Faculty of Public Administration

ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายเสฎฐวุฒิ เตชะชนะนันท์
ตำแหน่งเจ้าของ(ผู้จัดการ)หจก.ห้างทองค้าเซ่ง2 สงขลา หจก.ค้าเซ่ง ก่อสร้าง ขายบ้านและที่ดิน
เคยศึกษา ป.โท ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต
ได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการสอนของคณะอาจารย์ทุกท่าน นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพที่ผมประกอบกิจการอยู่จนทำให้ประสพความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ
คณะอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ดีและใจดีมากทุกๆท่าน ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
เสฎฐวุฒิ(โอ)เตชะชนะนันท์