เกี่ยวกับคณะ
การรับสมัคร
หลักสูตร
ห้องเรียนออนไลน์
ข่าวสารกิจกรรมจากเพจ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสลกบาตรวิทยาและวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ทุกคนคะ

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัด "กิจกรรมทัศนศึกษา ที่ เทศบาลจังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารทูบี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

Sample Headline